top of page
IMG_9824_edited.jpg

บริษัท ก้าวหน้า เจิญ ดี จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เช่นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทิชชู่เปียก ทิชชู่แห้ง และทิชชู่เปียกสำหรับสัตว์เลี้ยงบริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยที่เป็นมิตรกับทุกคนในครอบครัวมากว่า 3ปี โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้บริโภคคือกระดาษทิชชูเช็ดหน้าชิบะ ซึ่งมีวางจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศช่องทางร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรวมถึงส่งออกขายประเทศใน AEC มาแล้วกว่าหลายล้านชิ้น ภายในระยะเวลา 3ปี บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และปริมาณการผลิตของสินค้า อีกทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่แบรนด์ระดับสากล เราเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมกระดาษทิชชู่ที่มีคุณภาพทำให้ผู้บริโภคมั่นเลือกใช้สินค้าของเรา พิสูจน์ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใน 3ปี

bottom of page